Adje de Admiraal maakt onderdeel uit van de PR- campagne van de Admiraliteitsdagen, hét muzikale & maritieme feest van Dokkum.

Adje de Admiraal maakt onderdeel uit van de PR-
campagne van de Admiraliteitsdagen. Foto: Nanne Nicolai

PR

Wat heb je aan een evenement als er geen mensen op afkomen? Vaak is alles tot in de puntjes geregeld, maar wordt de PR (Public Relations) vergeten. Meestal is dit een gevolg van tijdgebrek en moet het schrijven van teksten ‘even tussendoor’ gebeuren.

Ik kan helpen het publiek op de juiste manier te informeren of te beïnvloeden met behulp van persberichten, eventueel aangevuld met foto’s, flyers of filmpjes. Door mijn jarenlange ervaring als journalist heb ik goede contacten opgebouwd in de mediawereld waardoor het gemakkelijker is om persberichten gepubliceerd te krijgen. Ook ben ik creatief in het bedenken van andere acties die helpen om een evenement te laten slagen. Het gebruik van Social Media, zoals Facebook, Instagram en/of Twitter, is daarbij onmisbaar.

In 2016 heb ik meegeholpen met de PR rondom de Waddentour, een toeristische cultuurhistorische route langs en door de vier beschermde dorpsgezichten van de gemeente Dongeradeel. Daarnaast verzorg ik voor het dorp Ee de communicatie voor het DOM-project (Dorps Ontwikkelings Maatschappij). Ook heb ik 2 jaar (2016 en 2017) deel uitgemaakt van de PR-commissie van de Admiraliteitsdagen, hét muzikale en maritieme feest van Dokkum en ver daarbuiten. In 2018 heb ik de PR voor vlasmuseum It Braakhok verzorgd en in 2019 help ik mee met de PR rondom het muziektheaterspektakel Titus in de Bonifatiuskapel in Dokkum.

Tarieven verschillen per evenement en hangen af van de omvang van de werkzaamheden. Kijk voor de verschillende tarieven hier.

Tekst

Hulp nodig bij het schrijven van teksten?

Kinderboek

Boek kopen van Het meisje en de magische vlasbloem?