Partoer onderzoekt vervoergedrag reizigers in Fryslân

Partoer gaat onderzoek doen naar het vervoergedrag van reizigers in Fryslân. Dit doen we in opdracht van de provincie Fryslân en in samenwerking met Sweco (de voormalige Grontmij). De provincie wil graag meer inzicht in het vervoergedrag om zo goed te kunnen inspelen op de ontwikkelingen.

Tegenwoordig rijden er regelmatig lege bussen door de dorpen van Fryslân. De vraag is waarom er geen of weinig gebruik meer van bepaalde buslijnen wordt gemaakt. Doen de vervoerders iets verkeerd of hebben reizigers er geen belang bij? Heeft het te maken met de bustijden, of rijden mensen liever met hun buurman mee? ,,Aan de hand van een enquête en interviews met inwoners van twee dorpen gaan wij onderzoeken wat voor invloed bepaalde ontwikkelingen – zoals vergrijzing, krimp of de toegenomen mobiliteit van bewoners – hebben op het vervoergedrag op het platteland. De provincie wil de gevolgen van deze ontwikkelingen in kaart brengen om goede afwegingen te kunnen maken bij de nieuwe aanbesteding’’, aldus projectleider Sjoerd IJdema van Partoer.

De provincie Fryslân wil het hele openbaar vervoer in 2020 opnieuw aanbesteden. Voor de bus betekent dit een concessie, die in principe tien jaar loopt. De provincie wil onder andere laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de buslijnen te strekken. Dat betekent dat de haltes waar een bus voor moet omrijden – terwijl ze niet of nauwelijks extra passagiers opleveren –  worden geschrapt. Verder wordt onderzocht hoe de buslijnen het best op toeleidende infrastructuur kan worden aangesloten en wat zwakke lijnen zijn. Er moet uiteindelijk een keus worden gemaakt of de zwakke lijnen moeten blijven bestaan en wat de eventuele gevolgen voor de reiziger zijn.

Sjoerd IJdema vindt het fijn dat Partoer als Fries onderzoeksbureau is gevraagd om het onderzoek te verrichten. ,,Wij hebben verstand van de Friese samenleving, we kennen de dorpen en de mensen. Bovendien gaan we graag de samenwerking met Sweco aan. Zij verzorgen het kwantitatieve gedeelte en wij verrichten het kwalitatieve onderzoek. Het is de kunst om alles goed op elkaar af te stemmen.’’ Volgende week wordt bepaald welke dorpen worden gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Het is de bedoeling om het onderzoek aan het eind van het jaar af te ronden en de rapportage begin volgend jaar op te leveren.

Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers Ellen Stutterheim, Lotte Piekema en Sjoerd IJdema die als projectleider de processen en communicatie begeleidt. Daarnaast beschikt Partoer over een aantal ervaren interviewers met kennis van het Friese platteland.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Sjoerd IJdema: sijdema@partoer.nl of 06-39 84 50 75.

Tekst: Klasina van der Werfbus kwalitatief_onderzoek

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *