Onderzoek naar effecten Tomke-project

Het Friese taalstimuleringsproject voor peuters – Tomke – bestaat twintig jaar. Voor de Afûk, Bibliotheek Service Fryslân en Stichting Lezen een mooie aanleiding om te laten onderzoeken wat voor effect Tomke heeft op meertaligheid en de Friestalige voorleescultuur. Partoer voert het onderzoek uit.

Voor dit onderzoek gaat Partoer ouders van peuters in Fryslân bevragen. Hoe zijn zij in aanraking gekomen met Tomke? Hoe maken zij er gebruik van (via boekjes, spelletjes, tv, radio of de app)? En wat doen Nederlandstalige ouders met Tomke? ,,Ook zijn we benieuwd of ouders merken wat voor effect Tomke heeft op hun peuters. Gaan de kinderen bijvoorbeeld meer Fries praten en worden andere talen ook beter ontwikkeld. Dat zijn vragen die aan de orde komen’’, aldus Lotte Piekema van Partoer die het onderzoek samen met Sjoerd IJdema gaat uitvoeren.

Tomke-pakketten

Ouders worden benaderd via de peuterspeelzalen en kinderopvangcentra. Ruim vierhonderd leidsters krijgen binnenkort een brief waarin hen wordt gevraagd ouders uit te nodigen mee te doen aan de enquête. ,,Om een goed beeld te krijgen van de effecten van Tomke is het van belang dat zoveel mogelijk ouders meedoen aan het onderzoek. Onder de ouders worden daarom tien Tomke-pakketten verloot en de opvang waar de meeste ouders meedoen krijgen Tomke in de levende lijve op bezoek.’’

Groepsgesprekken

Naast de enquête worden er ook twee groepsgesprekken met enkele ouders van peuters georganiseerd, waarbij dieper op het onderwerp wordt ingegaan. Uit het totale onderzoek moet blijken hoe ouders het gebruik van het Tomke-materiaal ervaren, wat hun wensen/behoeften zijn omtrent het Tomke-project en of Tomke daadwerkelijk een positieve invloed heeft op de taalontwikkeling van kinderen.

De vragenlijsten – die zowel in het Nederlands als in het Fries zijn – gaan volgende week nog de deur uit. Het rapport wordt na de zomervakantie opgeleverd.

Tekst: Klasina van der Werf

Bron: www.partoer.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *